Phương pháp chữa bệnh “Ấn” của thầy trên núi xuống

Phương pháp chữa bệnh “Ấn” của thầy trên núi xuống. Em gái này bị bệnh nặng lắm rồi. Phải nhờ thấy thuốc cao tay từ trên núi xuống để “Ấn” chỉ 😏😏😏


COI CÁI KHÁC HAY HƠN NÈ: